Wu Tang Clan

 • 6 月- 2021 -
  16 6 月
  挖人物RZA

  RZA|Wu Tang Clan的專屬製作人

  RZA的背景介紹 RZA是來自紐約史泰登島的Hip Hop團體Wu Tang Clan的團長,負責製作大多數團體及成員各自演唱的歌曲,並帶領著Wu Tang Clan在90年代時的東岸Hip Hop闖…

  Read More »
Back to top button